Marketing 360

NAJWIĘKSZA skuteczność w zintegrowanych działaniach.
Wiemy jak skutecznie dotrzeć do Twoich klientów.

app mobile
Marketing360

Marketing 360 stopni to nic innego...

...jak zintegrowane działania i środki przekazu dające lepsze rezultaty niż pojedyńcze działania marketingowe.

Umiejętna koordynacja odmiennych narzędzi marketingowych pozwala na uzyskanie efektu synergii
i poprawienie wyników prowadzonych kampanii. 360 Degree Marketing (Marketing 360 stopni) polega właśnie na takiej integracji i koordynacji działań marketingowych w celu skuteczniejszego dotarcia do konsumentów.

Bardzo szybki rozwój nowych mediów umożliwia opracowanie planów marketingowych, wykorzystujących szereg odmiennych narzędzi komunikacji z potencjalnymi i aktualnymi klientami.

Czynnikiem decydującym o tym, jakie kanały i narzędzia umieścimy w naszym kole jest sam konsument i jego zachowania. Projektowanie strategii marketingowej rozpocząć należy oczywiście od określenia celów, jakie chcemy osiągnąć – sprzedaż, popularyzacja marki, edukacja. Kolejnym krokiem powinna być natomiast dokładna analiza grupy, do której nasze komunikaty chcemy kierować. Znajomość zachowań klientów nie tylko pozwoli na wyselekcjonowanie adekwatnych kanałów komunikacji, ale także umożliwi zintegrowanie narzędzi.

View Gallery